Quy trình chống thấm

Cập nhật: 09/03/2018
Lượt xem: 0

Quy trình chống thấm cho công trình mới xây dựng

SÊNÔ, SÀN MÁI, SÀN VỆ SINH

I/-  Vệ Sinh bề mặt cần chống thấm.
- Dùng búa đục phần hồ dư và gỗ coffa còn dính lại trên bề mặt bêtông.
- Dùng nước rửa và quét sạch bề mặt bêtông.
- Để khô bề mặt bêtông rồi mới tiến hành xử lý chống thấm.

 

II/- Tiến hành xử lý chống thấm trên bề mặt bêtông.
Bước 1 :  Thẩm thấu bề mặt bêtông.
- Pha 1 lít FOSTA-04  +  18 lít Nước  +  3 Kg Ximăng, quậy đều rồi đổ lên bề mặt để thẩm thấu bêtông (Thẩm thấu đều tạo ẩm và bảo hoà nước nhưng không đọng vũng để  tiếp tục tiến hành Bước 2)
Bước 2 :  Quét phủ lớp bề mặt.
- Pha 1 lít FOSTA-04  + 4 lít Nước  +  3 – 4 Kg Ximăng, quậy đều rồi quét  lên bề mặt (Tránh bỏ sót).
III/- Cán vữa tạo dốc: độ dốc đạt tối thiểu 1%.
- Khi lớp bề mặt Bước 2  đã hoàn toàn khô thì mới tiến hành cán tạo dốc
IV/- Tiến hành xử lý chống thấm trên bề mặt hồ tạo dốc.
Bước 1 :  Thẩm thấu bề mặt vữa tạo dốc.
- Pha 1 lít FOSTA-04  +  18 lít Nước  +  3 Kg Ximăng, quậy đều rồi đổ lên bề mặt để thẩm thấu (Thẩm thấu đều tạo ẩm và bảo hoà nước nhưng không đọng vũng để  tiếp tục tiến hành Bước 2)
Bước 2 :  Quét phủ lớp bề mặt.
- Pha 1 lít FOSTA-04  + 5 lít Nước  +  3 – 4 Kg Ximăng, quậy đều rồi đổ từng vùng quét đều lên bề mặt.
Chú ý :  -  Nếu bề mặt chống thấm khô nhanh thì phải phun nước bảo dữơng.
 -  Khi Bước 2  đã hoàn toàn khô thì mới được đi lại trên đó hoặc lát gạch

 

HỒ NƯỚC

I/- Vệ sinh bề mặt cần chống thấm.

-         Dùng búa đục phần hồ dư và gỗ coffa còn dính lại trên bề mặt bêtông.

-         Dùng nước rửa và quét sạch bề mặt bêtông.

-         Để khô bề mặt bêtông rồi mới tiến hành xử lý chống thấm.

II/- Tiến hành xử lý chống thấm trên bề mặt bêtông.

Bước 1 :  Thẩm thấu bề mặt bêtông.

-         Pha 1 lít FOSTA-04T  +  10 lít Nước  +  3 Kg Ximăng, quậy đều quét lên bề mặt để thẩm thấu bêtông (Thẩm thấu đều tạo ẩm và bảo hoà nước để tiếp tục tiến hành Bước 2)

Bước 2 :  Quét phủ lớp bề mặt.

-         Pha 1 lít FOSTA-04T  +  4 lít Nước  + 4 – 5 Kg Ximăng, quậy đều rồi quét đều lên bề mặt.

III/- Tô thành và đáy hồ.

-         Khi lớp bề mặt Bước 2  đã hoàn toàn khô thì mới tiến hành tô hồ.

IV/- Tiến hành xử lý chống thấm trên bề mặt vữa tô.

Bước 1 :  Thẩm thấu bề mặt bêtông.

-         Pha 1 lít FOSTA-04T  +  10 lít Nước  +  3 Kg Ximăng, quậy đều rồi quét lên bề mặt để thẩm thấu lớp vữa tô (Thẩm thấu đều tạo ẩm và bảo hoà nước để tiếp tục tiến hành Bước 2)

Bước 2 :  Quét phủ lớp bề mặt.

-         Pha 1 lít FOSTA-06  +  4 lít Nước  +  4 – 5 Kg Ximăng, quậy đều rồi quét lên bề mặt.

Chú ý :    -  Nếu bề mặt chống thấm khô nhanh thì phải phun nước bảo dữơng.

                -  Khi Bước 2 của đã hoàn toàn khô thì mới được đi lại trên đó hoặc lát gạch.

 

 

 

TƯỜNG ĐỨNG, VÁCH SONG

 

I/- Vệ sinh bề mặt cần chống thấm.

-         Dùng bay thép cạo sạch phần hồ dư dính trên mặt vữa tô tường.

-         Dùng nước rửa sạch bề mặt tường.

II/- Tiến hành xử lý chống thấm.

Bước 1 :  Quét lớp thẩm thấu.

-         Pha 1 lít FOSTA-04T  +  18 lít Nước  +  3 Kg Ximăng, quậy đều quét lên bề mặt để thẩm thấu mặt vữa tô tường (Thẩm thấu đều tạo ẩm và bảo hoà nước để tiếp tục tiến hành Bước 2)

Bước 2 :  Quét lớp bề mặt.

-         Pha 1 lít FOSTA-04T  +  5 lít Nước  + 3 Kg Ximăng, quậy đều rồi quét đều lên bề mặt (Tránh bỏ sót).

Bước 3 :  Quét phủ lớp bề mặt.

-         Pha 1 lít FOSTA-06  +  5 lít Nước  +  3 Kg Ximăng, quậy đều rồi quét đều lên bề mặt (Tránh bỏ sót).

Chú ý :    -  Nếu bề mặt chống thấm khô nhanh thì phải phun nước bảo dưỡng.

-         Sau khi lớp chống thấm hoàn toàn khô mới tiến hành sơn nước, quét vôi.

Đăng ký tư vấn miễn phí

Có thể bạn quan tâm

0904.889.269